obsah stránky
Dne 4.7.2024 bude provozovna uzavřena. Přišlé objednávky budou vyřizovány od pondělí 8.7.2024. Děkujeme za pochopení.

Desam OX

Kód: 5735
od 232 Kč / ks od 192 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku aktivního kyslíku a KAS, vhodný pro dezinfekci a mytí ploch a povrchů zdravotnických prostředků.

Balení: láhev 1 litr, kanystr 5 litrů

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku“. Piktogramy jsou uvedeny v detailním popisu produktu. 

Biocid typ 02

Výrobek spadá do nařízení EU (2019/1148) o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání. - Pro uskutečnění nákupu nás kontaktujte, zašleme Vám potřebné dokumenty k vyplnění a podpisu, na jejich základě je teprve možné prodej uskutečnit. Platnost podepsaného prohlášení je 12 měsíců.

Detailní informace

varianta: 1 litr
Skladem | 5735
232 Kč / ks
192 Kč bez DPH
varianta: 5 kg
Skladem | 5739
908 Kč / ks
750 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání stanovuje harmonizovaná pravidla týkající se zpřístupňování, dovozu, držení a použití látek nebo směsí, které by mohly být zneužity k nedovolené výrobě výbušnin, a to s cílem omezit jejich dostupnost pro širokou veřejnost a zajistit náležité oznamování podezřelých transakcí v rámci celého dodavatelského řetězce.

U tohoto výrobků platí následující omezení: * Výrobek nesmí být prodán spotřebiteli. Prodej je možný pouze právnické a fyzické podnikající osobě (profesionální uživatel). * Profesionální uživatel musí mít důvod k jejímu nákupu o „profesionální uživatel“ fyzická nebo právnická osoba nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto osob či subjektů, které prokazatelně potřebují prekurzor výbušnin podléhající omezení pro účely vztahující se k jejich živnosti, podnikání nebo profesi, včetně zemědělské činnosti vykonávané v rámci plného nebo částečného úvazku a bez nutné spojitosti s rozlohou pozemku, na němž je tato zemědělská činnost prováděna, vylučují-li takové účely zpřístupnění tohoto prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení jiné osobě;
 Prodej výrobku je vázán na ověření, bez něj nelze prodej uskutečnit! Pro ověření je nutné (čl. 8 Nařízení) : * Kopie dokladu totožnosti osoby, která je oprávněná zastupovat daného zákazníka * Doklad, že tatáž osoba je oprávněna zastupovat daného zákazníka. * Informace o firmě (výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o DIČ) * Plánované použití daného prekurzoru pro výbušniny * Dokument o deklarování konečného použití 

Pro uskutečnění nákupu nás kontaktujte, zašleme Vám potřebné dokumenty k vyplnění a podpisu, na jejich základě je teprve možné prodej uskutečnit. Platnost podepsaného prohlášení je 12 měsíců.

Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku aktivního kyslíku a KAS, vhodný pro dezinfekci a mytí ploch a povrchů zdravotnických prostředků.

  • Všestranný, účinný a ekonomický
  • Bez nepříjemného zápachu – použití i v přítomnosti pacientů
  • Šetrný k dezinfikovaným materiálům
  • Ohleduplný k životnímu prostředí

Účinnost: Baktericidní, virucidní na BVDV / Vaccinia / Rota, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní na C. difficile

Složení: 100 g přípravku desam® OX obsahuje následující účinné látky: 11 g Peroxid vodíku, 2 g Didecyldimethylammonium chloride, 2,8 g Alkyldimetylbenzylammonium chloride

Další složení: povrchově aktivní látky, parfém

Oblast použití: desam® OX je vhodný pro každodenní dezinfekci ploch a povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků ve všech prostorách zdravotnických zařízení (vč. operačních sálů, JIP, neonatologie, rehabilitace). Vhodný na všechny neporézní, voděodolné, omyvatelné plochy a předměty. Je vhodný také na citlivé plasty (plexisklo). Nepoužívat na pozinkované povrchy, barevně nestabilní a mechanicky poškozené povrchy. Přípravek lze používat i v přítomnosti pacientů.

Balení: láhev 1 litr, kanystr 5 litrů

Důležité upozornění: 

Biocid typ 02

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku“.

Klasifikace látky nebo směsi
podle Nařízení 1272/2008/ES Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam 1, H318; Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Barevnost do záhlaví