obsah stránky

Legislativa - informace

2014 - Kalibrace a ověření měřidel ve zdravotnictví 

problematika kalibrace a ověřování ZP (tonometr, váha, výškoměr, teploměr)

2014 - Zákaz prodeje rtuťových tonometrů, duben 2014

rtuťové tonometry nesmí být uváděny na trh po 10.dubnu 2014. Tonometry, která se používají před tímto datem, se však mohou nadále používat až do ukončení jejich životnosti.

2022 perkuzory výbušnin

prekurzory výbušnin podléhající omezení nesmějí být zpřístupněny osobám z řad široké veřejnosti, hospodářský subjekt je povinen poskytnout informace o souvisejících povinnostech v rámci dodavatelského řetězce a je povinen provést ověření při prodeji  - Prohlášení k prekurzorům výbušnin Asker

2022 - Sdělení pro uživatele tonometrů používaných ve zdravotnictví

Sdělení Českého metrologického institutu k používání přístrojů na měření tlaku krve ve funkci stanovených měřidel. Jedná se o nařízení MDR, které nahradilo s účinností od 26. 5. 2021 směrnici Rady 93/42/EHS, o zdravotnických prostředcích.

2024 - Ukončení výroby produktů řady Chloramin

Prohlášení výrobce Schulke u ukončení výroby produktů Chloramin T a TS.

2024 - Bezpečnostní upozornění k používání biocidního prostředku INCIDIN RAPID

Společnost ECOLAB přístoupila z preventivních důvodů a ve smyslu zachování co nejvyšší bezpečnosti pro konečného pacienta a v souladu s aktuálními nařízeními, ke stažení produktu Incidin Rapid .

Barevnost do záhlaví